The Blogs

Vendim Nr.7 datë 16.02.2015_“Fabrikë pasurim Kromi”, komuna Tërnovë, Qarku Dibër  Harta_e_planvendsjes_Fabrika_Pasurim_Kromi_V.nr.7_dt._16.02.2015_A0_V7 Dokumenti_i_Rregullores_V._nr._7_dt._16.02.2015_V7 Vendim_nr_7_date_16.02.2015_Fabrika_Pasurim_Kromi
Read More
Vendim Nr.8 datë 16.02.2015_“Shtesë volumi 1 kat, me funksion “Sallë Konferencash”_TID Tower  Vendim_Nr._8_date_16.02.2015_Salla_e_konferencave_Tid_Tower Harta_e_Planvendosjes_se_struktures_Shtese__dhe_Salle_konferencash_TID_v8 .
Read More