The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Tetor

Projekt Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 14

Projekt Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 14
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“ NDËRTIMI I HIDROCENTRALEVE SHËNGJON 1, SHËNGJON 2 DHE
SHËNGJON 3, NË PELLGUN E PËRROIT TË KËNELLËS”, BASHKIA MIRDITË