The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Tetor

Projekt Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 6

Projekt Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 6 PËR
MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT TË INFRASTRUKTURËS: “NDËRTIMI I
LINJËS HEKURUDHORE DURRËS – TIRANË DHE I LINJËS SË RE HEKURUDHORE
PËR NË AEROPORTIN NDËRKOMBËTAR TË RINASIT”