The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Tetor

Projekt Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 8

Projekt Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 8 P Ë R
MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE NË PROJEKT GJATË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“ REHABILITIMI I “TEATRIT KOMBËTAR TË OPERAS DHE BALETIT DHE
ANSAMBLIT POPULLOR” (ZHVENDOSJA E AMBIENTIT TEKNIK MEKANIK DHE
GJENERATORIT)