The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Tetor

Projekt Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 9

Projekt Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 9
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT TË INFRASTRUKTURËS:
“ NDËRTIM I RRJETIT TË RI ELEKTRIK 20 KV NË FUSHË –KRUJË, FIDERI F2”,
ME VENDNDODHJE NË BASHKINË KRUJË DHE BASHKINË VORË