The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2019_Nentor

Projekt Vendim KKT – Dt.08.11.2019 Vendim Nr 06

Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Godinë administrative “Raiffeisen Bank – HQ Albania”, me vendndodhje në Bulevardin “Bajram Curri”, Bashkia Tiranë