The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Qershor

Projekt Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 16

Projekt Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 16
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“NDËRTIMI I BURIMIT TË RI GJENERUES TË ENERGJISË,  HIDROCENTRALIT “GURRA, NË PËRROIN E GURRËS SË MADHE DHE DEGË TË SAJ, NË ANËN E MAJTË TË LUMIT, MBI DIGËN E HEC SHKOPETI, BASHKIA MAT”