The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Qershor

Projekt Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 19

Projekt Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 19
PËR  MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“SHTESË KATESH DHE RIKONSTRUKSION FASADE PËR OBJEKTIN: “SKY TOWER”, ME VENDNDODHJE NË RRUGËN: “IBRAHIM RUGOVA”, BASHKIA TIRANË”