The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Qershor

Projekt Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 20

Projekt Vendim KKT – Dt.20.06.2018 Vendim Nr 20
PËR  MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“OBJEKT SHËRBIMI DHE ZYRA 4 KAT ME 2 KAT NËNTOKË PËR ALBANIAN HIGHWAY CONCENSSION, NË MJULLE BATHORE, BASHKIA TIRANË”