The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2019_Tetor

Projekt Vendim KKT – Dt.23.10.2019 Vendim Nr 3

Miratimin e dokumenteve të Nismave për hartimin e Planeve të Detajuara për Zonat e Rëndësisë Kombëtare në Bregdet: Baks-Rrjoll, Rana e Hedhun- Port Shëngjin, Grykëderdhja e Ishmit, Tale dhe Spille, të ndodhura respektivisht në territorin e Bashkive Shkodër, Lezhë, Kurbin dhe Rrogozhinë