The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Korrik

Projekt Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 2

Projekt Vendim KKT – Dt.26.07.2018 Vendim Nr 2
PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR SEKTORIN E GAZIT (MASTER PLANIT TË SEKTORIT TË GAZIT PËR SHQIPËRINË)