The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2015_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.01.12.2015 Vendim Nr.5

Për miratimin e ndryshimit të titullit të Projektit të përcaktuar në Vendimin e KKT-së nr. 14, datë 08.04.2014 “Për miratimin e lejes zhvillimore të ndërtimit, për kompleksin arsimor dhe qendrën sociale për fëmijë jetimë, Komuna Kashar, qarku Tiranë 

Vendim .nr_5_date_01.12.2015