The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Tetor

Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 12

Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 12
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“ NDËRTIMI I HIDROCENTRALIT DOBRENJ-TOMORRICË, NË PËRROIN E HIJES”,
BASHKIA GRAMSH DHE BASHKIA SKRAPAR