The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Tetor

Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 20

Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 20
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“ ZGJERIM I RRJETIT TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE TË OPERATORIT
VODAFON ALBANIA, NËPËRMJET SHTIMIT TË ANTENAVE PËR 4 STACIONE BAZË
TË EMËRTUARA: 1)1243 INSIFA MACRO, 2) PLAZHI I RI, 3)1253 KALIMASH, 4) 1276
HIMARA CNR 2”