The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Tetor

Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 21

Vendim KKT – Dt.03.10.2018 Vendim Nr 21
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “ZGJERIM I RRJETIT TË
KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE TË OPERATORIT TELEKOM ALBANIA,
NËPËRMJET SHTIMIT TË ANTENAVE PËR 6 STACIONE BAZË TË EMËRTUARA: 1)
ELBASAN TUNNEL 0181, 2) ELBASAN PARK 1598, 3) MUHURRI 1590, 4) SARANDA
PORTI 1530, 5) HIMARA CITY 1569, 6) SUKTHI HIGHWAY 1573”, BASHKITË
ELBASAN, DIBËR, SARANDË, HIMARË, DURRËS”