The Blog

March 16, 2021 0 Categories 2015_Maj

Vendim KKT – Dt.05.05.2015 Vendim Nr1

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin “Shtesë kati me konstruksion metalik dhe rikonstruksion zyrash në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë”, Bashkia Tiranë” 

Vendimi_nr._1_dt.05.05.2015-zb

Vendimi_Nr._1_dt._05.05.2015