The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Nentor

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 13

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 13
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“NDËRTIMI I BURIMIT TË RI GJENERUES TË ENERGJISË,  HIDROCENTRALIT “SHELLI”, NË PËRROIN E GRYKËS SË SHELLIT DHE NDËRTIMI I BURIMIT TË RI GJENERUES TË ENERGJISË,  HIDROCENTRALIT “DAZNJANË”, NË PËRROIN E DAZNJANËS, BASHKIA MAT, QARKU DIBËR”