The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Nentor

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 16

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 16
PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
“NDËRTIMI I HIDROCENTRALEVE “LLËNGË 1”,  “LLËNGË 2” DHE “LLËNGË 3”, NË BASHKINË POGRADEC, QARKU KORÇË”