The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Nentor

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 17

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 17
PËR  MIRATIMIN E SHTYRJES SË AFATIT TË LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “NDËRTIMI I HIDROCENTRALIT “STAVEC”, KOMUNA MARTANESH, QARKU DIBËR”