The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Nentor

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 19

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 19
PËR MIRATIMIN E SHTYRJES SË AFATIT TË LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN: “NDËRTIMI I HIDROCENTRALIT “SPATHARA”, BASHKIA LIBRAZHD, QARKU ELBASAN