The Blog

February 17, 2021 0 Categories 2018_Nentor

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 20

Vendim KKT – Dt.06.11.2018 Vendim Nr 20 PËR
   “RISHIKIMIN E KUSHTEVE TË LEJES SË NDËRTIMIT EKZISTUESE DHE SHTESË NË SIPËRFAQE PËR OBJEKTIN: “KAPANON INDUSTRIAL “ALBACO SHOES” PËR AKTIVITET PRODHIMI 1 DHE 2 KAT”, ME VENDNDODHJE NË AUTOSTRADËN TIRANË-DURRËS, KM 5, KASHAR, BASHKIA TIRANË”