The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2016_Qershor

Vendim KKT – Dt.07.06.2016 Vendim Nr1

Per miratimin e lejes se ndertimit per objektin: “Ndertimi i hidrocentralit “Shpella Poshte 2”

VENDIM_NR_1_DATE_07.06.2016