The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2016_Qershor

Vendim KKT – Dt.07.06.2016 Vendim Nr10

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin :”Pistë për fluturime të lira,me vela pa motor”,në parkun kombëtar të Dajtit,Bashkia Tiranë”

Vendim_Nr._10,_datë_07.06.2016