The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2016_Qershor

Vendim KKT – Dt.07.06.2016 Vendim Nr2

Per miratimin e lejes se ndertimit per objektin :”Ndertimi i hidrocentralit “Prelle”, ne ish komunen Rukaj,Bashkia Mat”

VENDIMI_NR_2_DATE_07.06.2016