The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2016_Qershor

Vendim KKT – Dt.07.06.2016 Vendim Nr3

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Linja e transmetimit 110KV Ulëz-Shkopet-Skurraj”

Vendim_Nr._3,_datë_7.06.2016