The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Korrik

Vendim KKT – Dt.08.07.2016 Vendim Nr11

Per miratimin e ndryshimeve ne projekt gjate ndertimit dhe ndryshimi i subjekteve zhvilluese per Resortin Turistik “New Born”

Vendim_Nr.11,_datë_08.07.2016