The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2016_Korrik

Vendim KKT – Dt.08.07.2016 Vendim Nr6

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin :”Sheshi i pusit AT76/A dhe rruga lidhëse në bllokun F,Portëz,Bashkia Fier”

Vendim_Nr._6,_datë_8.07.2016