The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2016_Korrik

Vendim KKT – Dt.08.07.2016 Vendim Nr7

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Sheshi i pusit F53/A dhe rruga lidhëse në bllokun F, Cakran ,Bashkia Fier”

Vendim_Nr._7,_datë_8.07.2016