The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2019_Nentor

Vendim KKT – Dt.08.11.2019 Vendim Nr 07

Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Park View Residence”, me vendndodhje në rrugën “Liman Kaba”, Bashkia Tiranë