The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2019_Nentor

Vendim KKT – Dt.08.11.2019 Vendim Nr 11

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin: “Zgjerim i rrjetit te komunikimeve elektronike te operatorit “Telekom Albania” ndpdrmjet shtimit te antenave per 3 stacione baze te emertuara: “Amc Building 0184”, “Jala plazh 1621” dhe “Spille 1247″ , me vendndodhje ne Bashkine Tirane, Himare dhe Kavaje”