The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2019_Nentor

Vendim KKT – Dt.08.11.2019 Vendim Nr 14

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin: “Zgjerim i rrjetit te komunikimeve elektronike te Operatorit “Telekom Albania”, nepermjet shtimit te antenave per 4 stacione baze te emertuara: “Kepi i Rodonit 1563”, “Dhermi Beach”, “Selvia New 0118” dhe “Chateau Linza O214-, me vendndodhje ne Bashkine Durres, Himare dhe Tirane