The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2019_Nentor

Vendim KKT – Dt.08.11.2019 Vendim Nr 16

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin:”Zgjerim i rrjetit te komunikimeve elektronike te operatorit Vodafone Albania nepermjet shtimit te antenave per 3 stacione baze te emertuara: 1246 Germenji, 1283 Elbasani STR dhe 1285 Fieri 2 RELOC, me vendndodhje ne Bashkite Kolonje, Tirane dhe Fier”