The Blog

March 5, 2021 0 Categories 2015_Shtator

Vendim KKT – Dt.09.09.2015 Vendim Nr 8

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Repart prodhimi dhe mjedise shërbimi”, Bashkia Kamëz 

Vendim_nr._8_dt.09.09.2015