The Blog

March 4, 2021 0 Categories 2015_Shtator

Vendim KKT – Dt.09.09.2015 Vendim Nr14

Per miratimin e lejes se ndertimit per “Godine banimi dhe sherbimesh 9 kat mbi toke dhe 2 kat parkim nen toke” ne rrugen e Kavajes, Bashkia Tirane 

Vendim_Nr_14_-_dt_09.09.2015