The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2017_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.09.12.2017 Vendim Nr 1

Vendim KKT – Dt.09.12.2017 Vendim Nr 1 
Për miratimin e Planit Kombetar Sektorial ne fushen e turizmit ne rajonin e alpeve Shqiptare