The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2017_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.09.12.2017 Vendim Nr 3

Vendim KKT – Dt.09.12.2017 Vendim Nr 3

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Malësi e Madhe