The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Qershor

Vendim KKT – Dt.10.06.2020 Vendim Nr 23

Vendim KKT – Dt.10.06.2020 Vendim Nr 23

Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Ambient ndihmes ne funksion te HEC Bele 1”, me vendndodhje ne Bashkine Kukes