The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Tetor

Vendim KKT – Dt.11.10.2016 Vendim Nr1

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Përshtatja e godinës së drejtorisë së konvikteve të shkollave të mesme Tiranë në godinë te Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë , Bashkia Tiranë”

Vendim_Nr._1,_datë_11.10.2016