The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Tetor

Vendim KKT – Dt.11.10.2016 Vendim Nr3

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Ndërtimi i Hidrocentralit Shengjun,me vendndodhje ne përroin e “Bejnit” Bashkia Klos”

Vendim_Nr._3,_datë_11.10.2016