The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Tetor

Vendim KKT – Dt.11.10.2016 Vendim Nr4

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin: “Impjanti i trajtimit të ujërave të përdorura, Bashkia Gramsh”

Vendim_Nr._4,_datë_11.10.2016