The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Tetor

Vendim KKT – Dt.11.10.2016 Vendim Nr8

Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin:”Kompleksi Blegtorial “Butrinti Ferm”,me vendndodhje në Bashkinë Sarandë”

Vendim_Nr._8,_datë_11.10.2016