The Blog

February 23, 2021 0 Categories 2016_Tetor

Vendim KKT – Dt.11.10.2016 Vendim Nr9

Për miratimin e shtyerjes së afatit të lejes zhvillimore komplekse për resortin “Lura3″ Bashkia,Durrës”

Vendim_Nr._9,_datë_11.10.2016