The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2017_Prill

Vendim KKT – Dt.12.04.2017 Vendim Nr 11

Vendim KKT – Dt.12.04.2017 Vendim Nr 11

Miratimin me kusht te Lejes se Ndertimit per objektin: “Kompleks Turistik “Gone-Perivol”,me vendndodhje ne Bashkine Himare