The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2017_Prill

Vendim KKT – Dt.12.04.2017 Vendim Nr4

Për ndryshimin e dytë të lejes zhvillimore komplekse(lejes së zhvillimit dhe lejes së ndërtimit ) për projektin e Gazsjellësit Trans Adriatik(Projekti TAP)