The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2019_Korrik

Vendim KKT – Dt.12.07.2019 Vendim Nr 13

Miratimin e Lejes se Ndertimit per objektin: “Ndertimi i burimit te ri gjenerues te energjise, Hec Veleshica 1 dhe Hec Veleshica 2, ne lumin e Veleshices dege e lumit Drini i Zi, Bashkia Diber
dhe Bashkia Kukes, Qarku Diber dhe Qarku Kukes”