The Blog

February 5, 2021 0 Categories 2019_Korrik

Vendim KKT – Dt.12.07.2019 Vendim Nr 20

Miratimin e rishikimit te kushtve per objektin: “Struktura sherbimi me funksion magazinimi dhe tregtimi l-2 kate “Mall of Tirana” me vendndodhje ne Njesine Administrative Kashar, Bashkia Tirane”