The Blog

March 3, 2021 0 Categories 2017_Dhjetor

Vendim KKT – Dt.12.12.2017 Vendim Nr 15

Vendim KKT – Dt.12.12.2017 Vendim Nr 15 për miratimin e ndryshimeve në project gjatë ndërtimit për bojektin:”Pikë shitje me pakicë të kratburanteve dhe ambiente shërbimi”, me vendndodhje në rrugën nacionale Tiranë-Durrës, Bashkia Tiranë