The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Janar

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 13

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 13

Miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Kompleks turistik rezidencial dhe hotelier Lura 5,  Ishëm, Bashkia Durrës