The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Janar

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 14

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 14

Miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i “MK-Hotel Tirana”, me vendndodhje brenda kompleksit Tirana Business Park, Bashkia Vorë