The Blog

February 4, 2021 0 Categories 2020_Janar

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 17

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 17

Miratimin me kusht të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Objekt Industrial me strukturë metalike, me vendndodhje në Rrugën e Lumit, Bashkia Tiranë